HAKKIMIZDA

Marmara üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü 1998 de  bitirmiş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünü “Psikanalitik Edebiyat Kuramı” başlıklı projesiyle 2010 yılında tamamlamıştır.

Psikoloji Enstitisü’nde çalışmalarına devam etmektedir. 

Performans Psikiyatri Merkezlerinde 4 yıl,

Doğa Psikiyatri Merkezinde 4 yıl bireysel terapi ve aile terapisi yapmıştır.

Panik-atak derneğinde 3 yıl bireysel ve grup terapileri yapmıştır.

PSi çocuk ve ergen danışmanlık merkezinde 2 yıl çalışmıştır.

Rehabilitasyon merkezlerinde, hiparaktive dikkat bozukluğu olan bireylere danışmanlık ve terapi yapmıştır.

PSİ çocuk ve ergen danışmanlık merkezinde 2 yıllık eğtim ve süpervizyon almıştır.

İçgörü Terapi Merkezinde (Yavuz Erten) 4 yıllık Psikanalitik terapi eğitim programına katılmış ve süpervizyon almıştır.

Çocuk ve Ergen Psikanalist Bella Habib’ten grupla süpervizyon almıştır.

Çocuk ve ergen psikiyatrisinden(Prof.Dr Türkay Demir) bir yıl supervizyon almıştır.

Dengeli Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezinde (Timur Harzadin) Bütüncül-Aktarım Odaklı Dinamik Terapi Eğitimini(2 yıllık) tamamlamış ve Süpervizyon almaya devam etmektedir.

 TSDE’de (Mehmet Zararsızoğlu) Aile Dizimi workshoplarına katılmıştır.

 Sosyal Fobi Grup çalışmasına katılmıştır.

 Bakırköy ruh sinir hastanesi bir yıl Psikodrama eğitimi almıştır.

 Psikanaliz ve dinamik terapi üzerine çeşitli kongre ve eğitim programlarına katılmıştır: Psikanaliz kongreleri, norö-psikiyatri kongreleri

 Borderline kişilik bozukluğu- Prof. Dr. Doğan Şahin

 Aile diziminin bireysel kullanımı- Bilge Çapoğlu

 Aile Dizimi grup çalışması-Timur Harzadın

 Kendilik Bozukluklarında Masterson yaklaşımı- Ahmet Çorak

 Vajinismus Tedavisinde üç aşamalı teknik ve BK modeli- Dr Murat Ulusoy

 Borderline ve Narsistik yapılarda cinsellik- Cem Keçe

Davranış Bilimleri Enstütüsü’nden EMDR eğitimini tamamlamıştır.

Konstelasyon Danışmanlık Merkezinden Konstelasyon-Aile Dizimi eğitimi devam etmektedir.