Tag Arşiv psikanaliz

ileGülderen Kılıç

nevrotik kişilik

Psikanalizin kurucusu Freud; nevroz, nevrotik kavramlarını belli semptomları gösteren psikolojik rahatsızlıklar için kullanmış, bu kavramla birlikte kuramını geliştirmiştir. Kuramsal ve bilimsel gelişmeler sonucunda pek çok yeni psikolojik olgu, hastalık tanımlanmasıyla birlikte ruh sağlığı alanında nevrotik kavramının etkisi azalmıştır, fakat kavram yine de günümüzde güncelliğini korumaya devam etmektedir. Nevrotik tanısı o dönemler hastalığın şiddetini vurgularken şimdilerde daha hafif düzey patolojiyi, üst düzey kişilik örgütlenmesini tanımlamaktadır; nevrotik yapılanmanın özelliklerine sahip bireyler toplum içinde var olabilen, ego gücü yüksek, gerçeklik algısı nispeten iyi, yaratıcılığı ve üretkenliği devam eden bireylerdir. Nevrotik yapıdaki bireylerin terapiye yönelmeleri; yoğun kaygıya bağlı semptomların artması, kayıp, yas, ayrılık ya da büyük felaketler karşısında egolarının zayıflaması sonucudur, terapide güven ilişkisi kurulduktan sonra uyumlu ve iyileşmeye karşı motivasyonları yüksek görünürler fakat içsel farkındalık ve değişim için sorumluluk almakta zorlanabilirler, terapistle danışan arasında kurulan sağlıklı ilişki bu zorlukların aşılmasını kolaylaştırır. Terapilerinde bir çok farklı yöntemin kullanılmasına açık danışanalardır; Bilişsel-Davranışçı Terapi, Psikodinamik Terapi, Psikanaliz, Beyin Temelli Yaklaşım, EMDR, EFT, Aile Dizimi gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir.